Kiliseler - GESİ-KAYABAĞ KÜÇÜK KİLİSE

Makale Dizini

GESİ-KAYABAĞ  KÜÇÜK KİLİSE

İnceleme Tarihi : Temmuz 2006

Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Gesi Kasabası,Kayabağ Mahallesinde bulunmaktadır.

Bugünkü durumu : Kısmen sağlam olmakla birlikte kullanılmamaktadır.

Tarihi : Kitabesi yoktur. Bir Ermeni kilisesi olabileceği düşünülen yapı 18. yy. sonları veya 19. yy. ilk yarısında inşa edilmiş olabilir.

Plan ve mimari özellikleri : Doğu-batı doğrultuda inşa edilmiş olan kilise üç neflidir. Orta nef diğerlerinden daha geniştir ve doğu ve batı duvarlara atılmış bir sivri kemerle diğerlerinden ayrılır. Tüm nefler tekne tonozla örtülmüştür. Güney nefin kemer arası sonradan taş duvarla örülerek orta nefe kapatılmıştır. Kiliseye kuzey cephenin batı köşesine kaydırılmış bir kapıdan girilmektedir. Kilisenin kuzey ve güney cephelerinde birer, doğu cephesinde iki pencere açıklığı vardır. Orta apsis yarım daire şeklinde düzenlenmiş olup dış cephede de bu şekilde gösterilmiştir. Kuzey yan nefin apsisinde de bir pencere açıklığı vardır. Ana apsisin güney tarafında bir pencere, kuzeyinde ise bir niş bulunmaktadır.

Süslemesi : Yapıda herhangi bir süsleme unsuru yoktur.

Malzeme ve teknik : Kilisenin tamamında düzgün kesme taş kullanılmıştır.

Kitabesi : Kitabesi yoktur.

Tarihlendirme : 18.yüzyılın sonları veya 19. yy. ilk yarısında inşa edilmiş olabilir.

Kaynakça: Şeyda Güngör Açıkgöz, Kayseri ve Çevresindeki 19.Yüzyıl Kiliseleri ve Korunmaları İçin Öneriler, (İ.T.Ü. Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul, 2007, s.49-52.

kucuk kikise1 kucuk kikise2

(Kaynak:Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri)

Son Haberler

15 Temmuz 2020
11 Haziran 2019
06 Mayıs 2019

Vakfımız İletişim Bilgileri

Adres :Talatpaşa Bulvarı
            Erzurum Sokak  No:6/A.
           Posta.kodu:06230 
           Hamamönü /ANKARA
Tel   : 0 312 324 10 65
web : gesivakfi.org 

Vakfımız Hesap Bilgileri

 
TC Ziraat Bankası
Hamamönü Şubesi
Şube Kodu : 706
Hesap No   : 3429780-5002
IBAN :TR34 0001 0007 0603 4297 8050 02
 
Posta Çeki
Hesap No: 8721222
Gesi Kalkındırma ve Yardımlaşma Vakfı

Search