Camilerimiz

Makale Dizini

             HACI HAYDAR CAMİİ

5Gesi, Köprübaşı Mahallesi’nde yer almaktadır. Yapının inşa tarihi hakkındaherhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Yapıda inşa malzemesi olarak kesme ve moloz taş birlikte kullanılmıştır. Kuzey-güney doğrultuda eğimli bir arazi üzerine inşa edilen cami, kuzey cepheye doğru iki katlı olarak düzenlenmiştir. Güneyden kuzeye doğru genişleyen cami, yamuk bir plandadır. Sonradan kırma çatı ile kaplanan caminin üst örtüsü düzdamdır. Üst örtü, güneyde iki, ortada üç ve kuzeyde üç adet olmak üzere, toplam sekiz adet bağımsız ahşap sütun tarafından desteklenen ve kuzey-güney doğrultuda yerleştirilmiş ahşap kirişlerle kapatılmıştır. Harime giriş, batı cephenin kuzey ucunda yer alan dikdörtgen kapı ve doğu cephenin kuzey ucunda bulunan basık yuvarlak kemerli kapı ile sağlanmaktadır. Mihraba dik dört sahna bölünen harim, doğuda ikisi dikdörtgen, biri kare biçimli üç adet, batıda bir adet dikdörtgen ve kuzeyde iki adet dikdörtgen formlu olmak üzere toplam altı adet pencere ile aydınlatılmaktadır. Harim üst örtüsünü taşıyan ahşap sütunlar çifte bilezikli  taş kaideler üzerine otururlar. Harimin güney duvarı  ortasında yarım daire planlı, yuvarlak kemerli mihrap yer alır.Mihrap kemerinin üzerinde çarkı felek,niş içerisinde ise askılı kandilm motifi yeralmaktadır. Mihrabın batısında yer alanahşaptan yapılmış olan minber orijinal değildir. Harimin kuzey cephesine üst örtüyü taşıyan ahşap sütunlar üzerine bindirilmiş kadınlar mahfili yerleştirilmiştir. Caminin kuzeyindeki üç bölümlü son cemaat mahallîne, bu bölümün batısında yer alan Bursa kemeri biçimli dikdörtgen kapıdan ulaşılır. Mahallîn kuzeyinde yer alan üç kemer gözü birbirine dört adet korint başlıklı sütun ile bağlanır. Doğu ve batıda yer alan kemerler ise, taştan örülerek yapılmış ayaklar vasıtasıyla birbirine bağlanır. Son cemaat ma-hallînde bulunan yuvarlak kemerli, yarımdaire planlı mihrap, kuzey cephenin tamortasında iki pencerenin arasına yerleştirilmiştir. Caminin güneydoğu köşesindeyer alan  köşkminareye,

6

yirmi dört basamaklı merdiven ile ulaşılır. Köşk minare,kare bir kaide üzerine oturan sekizgenkesitli dört ayak üzerinde yükselmektedir. Yuvarlak kemercikler ile birbirine bağlanan sütunlar üzerinde, kare bir tabana oturmuş, altı kısmı testi biçiminde,üst kısmı koni biçimli külah bulunmaktadır. Köşk-minarenin doğu alınlığında,“Maşallah”,  güney alınlığında ise, “Teba-rek Allah” ibareleri yazılıdır. Yapı süsleme öğeleri bakımından sadedir.

Kaynakça: Özbek-Arslan,KTKVE, s.143- 146 ; Esma Güleç, Kayseri Minareleri (Cumhuriyet Dönemine Kadar) , (E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitü- sü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri 2006 , s. 135 - 136 .

                                                                   REMZİ AYDIN

 (Kaynak: KAYSERİ ANSİKLOBEDİSİ)

Son Haberler

15 Temmuz 2020
11 Haziran 2019
06 Mayıs 2019

Vakfımız İletişim Bilgileri

Adres :Talatpaşa Bulvarı
            Erzurum Sokak  No:6/A.
           Posta.kodu:06230 
           Hamamönü /ANKARA
Tel   : 0 312 324 10 65
web : gesivakfi.org 

Vakfımız Hesap Bilgileri

 
TC Ziraat Bankası
Hamamönü Şubesi
Şube Kodu : 706
Hesap No   : 3429780-5002
IBAN :TR34 0001 0007 0603 4297 8050 02
 
Posta Çeki
Hesap No: 8721222
Gesi Kalkındırma ve Yardımlaşma Vakfı

Search