GESİ VAKFININ KURULUŞU

GESİ VAKFININ KURULUŞU

 

                Gesili hemşehrilerimiz bir dernek veya yardımlaşacakları bir birlik kurmak için birçok teşebbüste bulunulmuş bunların çoğu başarısız olmuştur. Cami ve sulama için dernek teşebbüsünde bulunulmuş fakat sonu gelmemiştir. Mal bağışlayanların da malları güvenilir kişilerin üzerine alınmış; Vefatlar neticesi varislerle birçok problem çıkmıştır.

                Vakıf kurmak üzere ilk teşebbüs 1980 li yıllarda yapılmış İskitlerde bir lokantada toplanılmış, büyük katılımla yapılan toplantıda vaat edilen miktar toplanamamış ve toplanan paralar daha sonra iade edilmiştir.

                1990 ların başında tekrar teşebbüse geçilmiştir. Ahmet POYRAZ’ın ofisinde Aydemir ÖKER, Eyüp YAŞAR, Necdet ADIBELLİ, Nusret GÜNAY, Süleyman GÖZİL, Hamit EMEN, Ali TÜFEK, bir çok kez toplanılmış vakıf tüzüğü vs. konularda çok tartışmalar olmuş, en büyük problem Vakıf için gerekli asgari miktar paranın temini olmuştur. Bu para birçok hemşehrimizin desteği ile toplanmış ve eksik kalan meblağ için mark veya dolar borç alınarak para bankaya yatırılmış, Kurucular kurulu teşkil edilmiş, Noterden ve mahkemeden gerekli işlemler yapılarak Vakıflar Genel Müdürlüğüne Vakıf olarak tescili yapılmıştır. (16 Haziran 1995)

                Talat Paşa bulvarı dört yolda bir apartman dairesi kiralanarak Vakıf merkezi yapılmıştır. Eyüp YAŞAR (Rahmetli) başkanlığında ilk yönetim kurulu göreve başlamıştır. Vakfımız kuruluşundan itibaren politikadan özenle uzak durmuş. Herhangi bir politik görüşün yanında veya karşısında yer almamıştır. Cumhuriyetimizin genel ilkelerine bağlı kalarak görevini sürdürmüştür.

                Burslar vererek, Yardımlar yaparak başta olmasa da zamanla Gesili’lerin güvenini kazanmıştır. Eyüp YAŞAR’dan (Rahmetli)  sonra Aydemir ÖKER (Rahmetli) Hamit EMEN, Azim MÜHÜRDAROĞLU (Rahmetli) başkanlık yapmıştır. Halen Nusret GÜNAY başkanlığımızı yürütmektedir.

                Dört yoldaki kiralık daireden hemşehrilerimizin desteği ile bu günkü Hamam önündeki dükkan 1.11.2001  tarihinde satın alınarak merkez yapılmış ve kira sorunu çözülmüştür. Halen Vakfımız Genel Merkezi olarak kullanılmaktadır.

                Bilindiği üzere belediyeler kanunu ile Gesi belediyesi lağvedilmiş Gesi sadece bir mahalle adı olarak kalmıştır. Vakfımızın Gesi isminin zamanla unutulmaması için çalışmalar yapmak görevidir.

                Vakfımız bugüne kadar Gesili onlarca öğrencimize burs vererek Gesiye Gesililere çeşitli yardımlar yaparak hemşehrilerimizin güvenini kazanmıştır.

                Vakfın bütün geliri bağışlardır. Devletten vs. hiçbir katkı alınmamıştır. Bu gün merkez ofisimize ilaveten Bağış yapılan Kayseri’de bir daire, Geside 2 Kargir ev ve Arsa niteliğinde 6000/2 m2 bahçe Vakfımızın malıdır.

                Gesimizde yapılacak işler için maddi yardımda bulunamasa bile hemşehrilerimize belirli konularda (Cami, suyolu, mezarlık, okul vs.) aracı olmakta para toplanıp işlerin yapılmasına öncülük etmektedir.

                2010 yılından itibaren verilen öğrenci bursları Yönetim kurulu kararıyla Krediye  dönüştürülmüş ve talep eden her Gesili öğrencimize burs/kredi vermekteyiz.

                Son genel kurulumuzda Gesinin civar köylerinide faaliyet alanı içine alacak şekilde genişleme kararı alınmıştır.

                Vakfımız hayrat için bağışlanacak ev, bahçe vs. gibi mülkler için en güvenilir yerdir. Bu bağışlar belirli bir gaye için yapılırsa başka hiçbir şey için kullanılamaz ve satılamaz. Normal bağışların ise satılması bir çok işleme tabidir. Genel kurulun yetkisi, yönetim kurulu kararı, vakıfların onayı, bilirkişinin asgari satış tutarı tespiti vs. Yani Başkan, Yönetim vs. hiç kimse vakıf malını keyfi olarak satamaz.

                Gesi’de Cami ve su yolu için vakfedilen mülklerin sonradan kimlerin eline geçtiği hepimizin malumudur.

                Yönetim kurulu olarak gönüllü çalışmaktayız. Hiçbir ücret huzur hakkı vs. almamız söz konusu değildir.

                Vakfımız bir veya iki yılda bir Ankara’da Gesi’lileri bir araya getiren toplantılar, yemekler düzenlemekte yeni nesillerin görüşmelerine birbirini tanımalarına vesile olmaktadır.

                SMS mesajı ile üyelerimize duyuruları iletilmektedir.

                "www.gesivakfi.org" resmi internet sitemiz hizmete devam etmektedir.

                Düzenlediği kültür turları ile hemşehrilerimizin bir arada yeni yerler görmelerine gezmelerine hizmet etmektedir.

                Dileyen bütün hemşehrilerimiz vakfımıza üye olabilmekte, genel kurullarımıza katılıp yönetimlere girebilmektedir.

                Vakfımıza büyük emek veren kurucularımızdan ebediyete intikal eden Eyüp YAŞAR, Aydemir ÖKER, Necdet ADIBELLİ’yi rahmetle anıyoruz. Bu zamana kadar kurup geliştirdiğimiz vakfımızın yeni nesillerde daha ileri gitmesi büyük hizmetler yapması dileğimizdir.

                                                                                                                                                                      Hamit EMEN

                                                                                                                                             Kurucular Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi

Son Haberler

15 Temmuz 2020
11 Haziran 2019
06 Mayıs 2019

Vakfımız İletişim Bilgileri

Adres :Talatpaşa Bulvarı
            Erzurum Sokak  No:6/A.
           Posta.kodu:06230 
           Hamamönü /ANKARA
Tel   : 0 312 324 10 65
web : gesivakfi.org 

Vakfımız Hesap Bilgileri

 
TC Ziraat Bankası
Hamamönü Şubesi
Şube Kodu : 706
Hesap No   : 3429780-5002
IBAN :TR34 0001 0007 0603 4297 8050 02
 
Posta Çeki
Hesap No: 8721222
Gesi Kalkındırma ve Yardımlaşma Vakfı

Search