Tarihi ve Kültürel Yapısı

     Bu gün Gesi deyince akla sadece bir Belediye-idari yönden ve nahiye olan Gesi Kasabası değil onunla birlikte çevresindeki köylerde gelir. Gesi'yi bu köylerden köyleri de Gesi den ayrı düşünmek mümkün değildir.

       Gesi'nin Tarihi: 1071 Malazgirt'ten evvel baslar. Kayseri 1067 yılında Afşin Bey tarafından fetih edilmiştir. O günden itibaren de Türk kalmıştır. Ne var ki bu tarihlerden önce ve sonra Kayseri ve çevresi nüfus akınına uğramıştır. Malazgirt'le birlikte gelenler Müslüman Oğuz boylarıdır. Önce gelenler ise Karadeniz’in kuzeyinden gelip Balkanlara yerleşen ve uzun süre burada kalarak Hıristiyan dinine giren Peçenek ve Oğuz Türkleridir. Osmanlı döneminde esas nüfus Müslümanlardan oluştuğundan bu Hıristiyanlar Türk olarak kabul edilmemişler ve azınlık olarak kalmışlardır. 1120 yılındaki tahrir defterinden yapılan tetkiklerde Gesi ve çevresinin nüfusunun % 71 ini Hıristiyanların % 29 unu Müslümanların oluşturduğu görülmektedir

      Hıristiyan nüfusun Türkçe'den başka dil bilmedikleri İncillerinin bile Türkçe yazıldığı, kişi İsimlerinin Turgut-Türkoğlu -Teke gibi Türkçe isimler olduğunu görüyoruz. Ayrıca 1839 yılında yapılan Darsiyaktaki kilisenin bir benzeri olan Endürlük köyündeki kilisenin kitabesinin’de 1835 yılında Hacı Murat Kalfa tarafından yaptırıldığı yazılmaktadır.

      1920 Yılında Zincidere'de çıkartılan eski harflerle basılan Anadolu Ortadoxluğunun sesi adli gazetede, gazete sahibinin ismi Antalyalı Tekeoğlu Filip olarak yazılmıştır. Bu gazetenin bir sayısında da İstanbul Patrikhanesine bağlı olmadıklarını ve basının hiç bir zaman kendilerini temsil etmediğini ve edemeyeceğini ancak T.B.M.M. tanıdıklarını ifade ederek Milli Mücadeleyi desteklemişlerdir.

Ayrıca 19 Aralık 1919 Perşembe günü Kumarlıda Atatürk'ü karşılayan halk arasında bunlarda bulunmaktadır. İste Gesi ve Kayseri'de yasayan -Rumlar, Hıristiyan Türklerdir.Bu Hıristiyanlar 1923 yılında mübadeleye tabi tutularak Selaniğe gitmişlerdir.

1488 Yılında Ağırnas Kasabasında doğan Büyük Türk Mimari Koca Sinan'da bu Türklerdendir.

l6.YY da Gesi ve köyleri bu gün tespit edilemeyen Koramaz nahiyesine bağlıdırlar. 1500 yılındaki kayıtlardan Koramaz nahiyesine bağlı olan köyler şunlardır:

1-     Ulubürüngüz                  12- Agirnas

2-     Küçükbürüngüz              13- Sarimsakli

3-     Efkere                            14- Gengeme

4-     Mancusun                      15 -  ispile

5-     Isbıdın                            16- Kanber

6-     Balu-Gesi(Yukarı Gesi)  17- Barsama

7-     Gesi                                18- Germir

8-     Salkuma                         19-Tavlusun

9-      Niziye                            20- Cırlavuk

10-  Darsiyak                          21- Sultan hani

11-  Dimitri                             22-Palas

Koramaz nahiyesi bu yıllarda Kayserinin en kalabalık en zengin nahiyesidir. 1520 yılında

toplam nüfusu 6901 dir. Bunun % 71 Gayri Müslim % 29 Müslüman dır. Nahiyenin gelir yekunu vergi olarak 271124 Akçedir.Yine bu yıllarda Nahiyede 13488 adet koyun 1231 adet Arı kovanı 46 adet su değirmeni 29 adet de Bezir hane mevcuttur.

" Kaynak : Işık Füsun ÖZKUL & Asaf ÖZKUL "

Son Haberler

15 Temmuz 2020
11 Haziran 2019
06 Mayıs 2019

Vakfımız İletişim Bilgileri

Adres :Talatpaşa Bulvarı
            Erzurum Sokak  No:6/A.
           Posta.kodu:06230 
           Hamamönü /ANKARA
Tel   : 0 312 324 10 65
web : gesivakfi.org 

Vakfımız Hesap Bilgileri

 
TC Ziraat Bankası
Hamamönü Şubesi
Şube Kodu : 706
Hesap No   : 3429780-5002
IBAN :TR34 0001 0007 0603 4297 8050 02
 
Posta Çeki
Hesap No: 8721222
Gesi Kalkındırma ve Yardımlaşma Vakfı

Search