Ekonomik Yapısı

 

Gesi,geçmişte olduğu gibi günümüzde de konut fonksiyonu ve bağ-bahçe tarımı ile, giderek yok olmaya yüz tutmuş hayvancılığın panoramasını çizer.Daha çok orta ve alt gelir kesiminin yaşadığı Gesi de,üst gelir kesimi yoğunluk Ankara ve İstanbul olmak üzere büyük kentlerde yaşamaktadır.Bu kesim yaz aylarında ve dini bayramlarda kısa süreli olarak Gesi'de kalmakta; ya geleneksel evlerinde tadilat yapıp,yada ekonomik güçlerini kullanarak yaptırdıkları gelenekten ve Gesi'nin yapı dokusuna aykırı "lüks" evlerde barınmaktadırlar

Özellikle son on-yirmi yılda yaşanan şehirleşme ve kente göçe bağlı olarak Gesi'de sosyal yapı da değişmeye başlamıştır.Gesi'li kesim daha çok geleneksel dokudaki Kuzey ve Güney mahallelerde kalmıştır.Aile yapısının değişmesine bağlı olarak artık "bir arada çok nüfuslu aile" yapısı terkedilmiş,özellikle Evlek ve Sarısöğüt civarında yeni evlenen ve mevcut evlerine sığmamalarından dolayı ayrılan,bunu yanı sıra ise geleneksel eski yapılarını beğenmeyerek yeni bina yaptıranların oluşturduğu mahalleler kurulmuştur.Bundan dolayıdır ki Gesi'nin geleneksel dokusundaki nüfus ve buraya olan ilgi giderek azalmaktadır.

Genelde durağan bir ekonomik yapısı olan Gesi'de günübirlik ticaret ve hizmet sektörü ön plandadır.Üretici kesimin çoğu Kayseri'de çalışmaktadır.Geçmişte tarım ve hayvancılığın çok önemli bir yer tuttuğu Gesi'de tarla tarımına açık bir çok alan yerini maalesef konut ve toplu konut uygulamalarına bırakmaktadır.Ancak geleneksel niteliklerin henüz pek bozulmadığı ilk yerleşim alanlarında bağ ve bahçecilik azalarak sürdürülmektedir.Acı olanı Gesi'nin simgesi haline gelmiş ,Gesi ile özdeşleşmiş Bağları,özellikle bu işi adeta görev edinmiş yaşlı nüfusun giderek azalması gençlerinde pek rağbet göstermemesi,çeşitli şekillerde miras kaygıları ve özellikle Yerel Yönetimlerin basiretsizliği nedeni ile şu anda fazla olamamakla birlikte yavaş, yavaş yok olma yolunda ilerlemektedir.

 

" Kaynak : Işık Füsun & Asaf ÖZKUL "

Son Haberler

15 Temmuz 2020
11 Haziran 2019
06 Mayıs 2019

Vakfımız İletişim Bilgileri

Adres :Talatpaşa Bulvarı
            Erzurum Sokak  No:6/A.
           Posta.kodu:06230 
           Hamamönü /ANKARA
Tel   : 0 312 324 10 65
web : gesivakfi.org 

Vakfımız Hesap Bilgileri

 
TC Ziraat Bankası
Hamamönü Şubesi
Şube Kodu : 706
Hesap No   : 3429780-5002
IBAN :TR34 0001 0007 0603 4297 8050 02
 
Posta Çeki
Hesap No: 8721222
Gesi Kalkındırma ve Yardımlaşma Vakfı

Search