Kiliseler - SURP ASDVADZADZİN ERMENİ KİLİSESİ

Makale Dizini

Gesi Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi (Ş. G. Açıkgöz)           GESİ SURP ASDVADZADZİN ERMENİ KİLİSESİ

          Çeşitli kaynaklardan edinilen bilgiler değerlendirildiğinde Gesi’debugün mevcut olan yapının Surp Asdvadzadzin Kilisesi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yapım tarihi bilinmeyen kilise işlevini yitirdikten sonra postane ve ev olarak kullanılmış sonra da terk edilmiştir. Naostaki sütunlar kaldırılarak nefleri yok edilenyapı, muhtemelen tonoz olan örtüsü de mevcut olmadığından özgünlüğünü hayli yitirmiştir. Sonradan eklenen duvarlarla, ortada bir koridor ve kenarlarda dört oda elde edilmesi, güney duvarının ortasına açılan kapı,  çevredeki konutlarda olduğu gibi, ahşap kirişli düz toprak dam yapılması gibi müdahalelerle kilise mimarisine ilişkin ipuçlarının çoğu yok olmuştur. Buna karşı, kuzey apsisi ile ana apsisin bir kısmının mevcudiyeti, yapının üç neflibazilikal planlı olduğunu göstermektedir.

 Kaynakça: Açıkgöz Güngör, Ş.,Kayseri veÇevresindeki 19. Yüzyıl Kiliseleri Ve Korunma-ları İçin Öneriler, Doktora Tezi, İTÜ Fen Bilim-leri Enstitüsü, İstanbul,2007 , s. 136 .          ŞEYDA GÜNGÖR AÇIKGÖZ

Son Haberler

15 Temmuz 2020
11 Haziran 2019
06 Mayıs 2019

Vakfımız İletişim Bilgileri

Adres :Talatpaşa Bulvarı
            Erzurum Sokak  No:6/A.
           Posta.kodu:06230 
           Hamamönü /ANKARA
Tel   : 0 312 324 10 65
web : gesivakfi.org 

Vakfımız Hesap Bilgileri

 
TC Ziraat Bankası
Hamamönü Şubesi
Şube Kodu : 706
Hesap No   : 3429780-5002
IBAN :TR34 0001 0007 0603 4297 8050 02
 
Posta Çeki
Hesap No: 8721222
Gesi Kalkındırma ve Yardımlaşma Vakfı

Search