Çeşmelerimiz - HACI HAYDAR CAMİ ÇEŞMESİ

Makale Dizini

HACI HAYDAR CAMİ ÇEŞMESİ hacihaydar cesmesi

İnceleme Tarihi :Temmuz 2006

Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Gesi Kasabasında Hacı Haydar Camisinin kuzeyinde bulunmaktadır.

Bugünkü durumu : Yapı sağlam olmakla birlikte günümüzde kullanılmamaktadır.

Tarihi : Çeşme nişi içindeki kitabeden 1944 yılında inşa edilmiş olduğu anlaşılmaktadır.

Plan ve mimari özellikleri : Tek cepheli ve tek kemerli olarak yapılmıştır. Çeşme nişini örten sivri kemer yanlarda taştan yığma ayaklara oturmaktadır. Ayaklar üzerindeki tablaları hareketlendiren silme kuşağı niş içindede devam ettirilmiştir. Çeşme saçağı iki sıra silmeyle hareketlendirilmiş olup duvar yüzeyinden taşkın yapılmıştır. Saçak üzerinde yanlardaki volütlü ortadaki palmet bezemeli olarak düzenlenmiştir bir tepelik gözlenmektedir. Çeşmenin niş duvarı üzerindeki büyük taşlardan birinde tek lüle deliği bulunmakta olup önünde çukur bir yalak yer almaktadır. Çeşme nişinin zemininin doğu ve batı köşesinde birer taş seki mevcuttur. Kitabede eserin Gesili hayırseverler tarafından inşa ettirilmiş olduğu belirtilmiştir.

Süslemesi : Çeşme saçağındaki volutlu alınlık ve silmeler dışında süslemesi yoktur.

Malzeme ve teknik : Kitabede mermer, diğer bölümlerde düzgün kesme taş kullanılmıştır.

Kitabesi : Mermer kitabesi 1944 yılını vermektedir.

Tarihlendirme : Eser 1944 yılında yapılmıştır

 (Kaynak:Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri)

Son Haberler

15 Temmuz 2020
11 Haziran 2019
06 Mayıs 2019

Vakfımız İletişim Bilgileri

Adres :Talatpaşa Bulvarı
            Erzurum Sokak  No:6/A.
           Posta.kodu:06230 
           Hamamönü /ANKARA
Tel   : 0 312 324 10 65
web : gesivakfi.org 

Vakfımız Hesap Bilgileri

 
TC Ziraat Bankası
Hamamönü Şubesi
Şube Kodu : 706
Hesap No   : 3429780-5002
IBAN :TR34 0001 0007 0603 4297 8050 02
 
Posta Çeki
Hesap No: 8721222
Gesi Kalkındırma ve Yardımlaşma Vakfı

Search