Camilerimiz - GESİ ORTA CAMİİ

Makale Dizini

            GESİ ORTA CAMİİ

14Melikgazi İlçesi, Gesi Kasabası Orta(Güney) Mahalle’de bulunmaktadır. Caminin üzerinde inşa kitabesi olmamasından dolayı kesin bir tarih söylemek mümkün değildir. Ancak mimari özellikler ve plan itibariyle yapı XVIII. yüzyıl sonu XIX. yüzyıl başlarına tarihlendirilmektedir. Cami günümüze sağlam birşekilde ulaşmış olmasına rağmen ibadete kapalıdır. Tamamen kesme taş malzemeden inşa edilen caminin üzerinde inşa ya da onarım kitabeleri bulunmamaktadır. Cami, tek mekânlı camiler grubu içerisine girmektedir. Caminin batı cephesiüzerinde iki adet dikdörtgen pencere yeralmaktadır. Kuzey cephede giriş kapısı-nın hemen batısında yer alan dikdörtgen pencereden başka yapının, doğu ve kuzeycepheleri üzerinde pencere açılmamıştır. Caminin kuzeydoğu köşesinde 21 basamaklı bir merdiven ile çıkılan köşk minaresi yer almaktadır. Minare köşeleri pahlanmış dört adet sütunun taşıdığı külahve alem kısmından oluşmaktadır. Caminin iç mekânına kuzey cephenin doğusunda yer alan ve günümüzde önüne  ekbir mekân yapılan kapıdan geçilerek girilmektedir. Caminin harim kısmı pandantiflerle geçilen kubbe ile kapatılmıştır. Harimde  yer alan mihrap ve minberorijinal değillerdir.

Kaynakça: Özbek-Arslan,KTKVE, s.189.             SULTAN MURAT TOPÇU

(Kaynak:KAYSERİ ANSİKLOBEDİSİ)

Son Haberler

15 Temmuz 2020
11 Haziran 2019
06 Mayıs 2019

Vakfımız İletişim Bilgileri

Adres :Talatpaşa Bulvarı
            Erzurum Sokak  No:6/A.
           Posta.kodu:06230 
           Hamamönü /ANKARA
Tel   : 0 312 324 10 65
web : gesivakfi.org 

Vakfımız Hesap Bilgileri

 
TC Ziraat Bankası
Hamamönü Şubesi
Şube Kodu : 706
Hesap No   : 3429780-5002
IBAN :TR34 0001 0007 0603 4297 8050 02
 
Posta Çeki
Hesap No: 8721222
Gesi Kalkındırma ve Yardımlaşma Vakfı

Search