GESİ’NİN TARİHÇESİ (Özdoğan ATAY)

Balıklı Evresi

     (1071) Malazgirt Zaferinden sonra Türk Boyları, Anadoluya yerleşmişlerdir. 12 boyda Kayseri Ovasına yerleşmiştir. Bu boylar Kızık Boyu, Yazır Boyu, Salır Boyu, Gömeç Boyu, Eğim Boyu vs.

     Gesi boyu küçük bir boy olmasına rağmen Kayseri Ovasında ki Balıklı Dağı dediğimiz tepenin üzerine yerleşmişler ve burada yerleşik düzene geçmişlerdir. Gesi Boyunun, Salur Boyundan olduğu söylenir.  Gesi Boyu, Balıklı Dağının üzerinde yerleşik düzende bir süre kalmış, su ihtiyacını; Balıklı Dağının eteğinde kaynayan sudan karşılamıştır. Tek mal varlıkları büyükbaş hayvanlarıdır, tarımla uğraşmamışlardır. Akşam olduğu zaman hayvanlar Balıklı dağının eteğinde ki inlerde ve çadırlarda barınırlarmış. 

Hayvanların otlama şekli şöyledir; 1. Gün Engil Gölüne doğru otlaya otlaya giderler, öğlen suyunu Engil Gölünde içerler. 2. Gün sağ tarafa Karaev’e doğru giderler, öğlen suyunu Karaev harmanlarındaki ayaklardan içerlermiş. Bu yaşantı senelerce sürmüştür. Yazları menevşeliğe çıkarlarmış, Menevşelik Isbıdın üstünde Vekse’ye doğru düzlüktür. Yazın bu düzlüğe çıkmalarının sebebi çeşitli sineklerden rahatsız olmalarıdır. Isbıdınlılar buraya Gesi Yaylası demektedirler. Balıklı Dağının üzerinde yaşarken iki şeyden rahatsız olmuşlardır.

1.Ovadaki çeşitli sinekler

2.Balıklı Dağı yol güzergahı üzerinde olduğundan kışa doğru Çukurovadan Uzunyayla’ya göç eden Avşar Boylarının  Gesi Boylarını rahatsız etmeleridir. 1250-1300’e kadar Balıklı Dağının üzerinde yaşadıkları tahmin ediliyor. Bu tahmin Balıklı Dağı üzerinde ki mezarlara bakılarak söyleniyor. Osmanlının başşehri Bursa iken, Yıldırım Bayezıd başta iken Gesi’ye göç edildiği söylenir. Padişahlıktan ferman alınmasına rağmen bir belgeye rastlanılmadı. 1300’lü yıllarda Gesi’ye göç edildiği tahmin ediliyor. İlk göç eden 3 kardeştir. En büyükleri Hacı Hıdır, onun küçüğü Halil, en küçük kardeşleri İlyas’tır. Halkın söylediğine göre Hacı Hıdır rüyasında bir dereyi, bu derenin içindeki ini ve indeki gömülü altınları görüyor. Bu rüya birkaç kere tekrarlanınca kardeşlerini yanına alıp oraya gidiyor ve altınları buluyor. O altınlarla Hacı Hıdır camisini yaptırıyor, han yaptırıyor, hamam yaptırıyor, ivrizden çıkan suyu taş oluklarla evine kadar getiriyor. Böylece Gesi Evresi başlamış oluyor. 

Gesi Evresi

   Hacı Hıdır’ın yerleşim yeri bugün ki Savsaların evidir. Ortanca kardeş Halil, Hacı Hıdır camisinin yanına yerleşiyor. Bugün ki Halil efendilerin ev ve Mollaahmet oğullarının evidir.

    İlyas kardeşin evi de Emir Beylerin oturduğu evdir. Hacı Hıdırın oğlunun biri Savsaların evinde kalıyor, diğer oğlu Kuzey Mahalledeki konağın olduğu yerdeyere yerleşiyor. Kızının birini Halit ağalara veriyor, diğer kızınıda  Polis Abdurrahman sülalesine veriyor.

  Hacı Hıdır 4 tane önemli iş yapmıştır:

  1. Hacı Hıdır camisini yaptırmıştır.
  2. Güney mahalledeki hamamı yaptırmıştır.
  3. Han yaptırmıştır. Han 3 gözdür. Biri develik, iki normal indir. Bu üç göz inin önünde taştan yapılı tekke odası vardır. Bu nedenle hanın üstünde ki meydana Tekke üstü bayırı denilmiştir. Tekke odasında 3 aylarda fakirlere yemek yedirilir, iaşesi Sivas’tan gelir. Osmanlı

Döneminde bu aynen böyle devam etmiştir. Selçuklu Döneminde , Gesi Karaman’a bağlıymış. Sonra bu 3 kardeş hayvanlarına yayılım yeri olarak Gesi Deresini şu şekilde paylaşmayı uygun bulmuştur. O zaman Gesi Deresinde duvar yok, düz mera şeklindedir. Bugün ki Gesi ilkokul binasının ordan  Akkızın sokağa kadar büyük kardeş Hacı Hıdırın, aşağı dere mevkinde ise Ağırnas yolundan Şaban Bağbanın  kuyusuna kadar yine Hacı Hıdırın hayvanlarına yayılım yeri olarak belirlenmiş, Şaban bağbanın kuyusundan Emir Bey tarlalarına kadar Halil kardeşin yayılım yeri olarak belirlernmiş, aşağı derenin uç tarafı İlyas kardeşin hayvanlarına yayılım yeri olarak verilmiş. Bağların duvarları ise 1700’lü yıllarda yapılmaya başlanmıştır.

  4. İvriz Çayırından taş oluklarla Savsaların evine içme suyu getirmiştir. Getirirken de 8 tane çeşme yapmıştır.

Son Haberler

15 Temmuz 2020
11 Haziran 2019
06 Mayıs 2019

Vakfımız İletişim Bilgileri

Adres :Talatpaşa Bulvarı
            Erzurum Sokak  No:6/A.
           Posta.kodu:06230 
           Hamamönü /ANKARA
Tel   : 0 312 324 10 65
web : gesivakfi.org 

Vakfımız Hesap Bilgileri

 
TC Ziraat Bankası
Hamamönü Şubesi
Şube Kodu : 706
Hesap No   : 3429780-5002
IBAN :TR34 0001 0007 0603 4297 8050 02
 
Posta Çeki
Hesap No: 8721222
Gesi Kalkındırma ve Yardımlaşma Vakfı

Search