Genel Kurul 2017

                          GESİ KALKINDIRMA VE YARDIMLAŞMA VAKFI 12. GENEL KURUL TOPLANTISI

Toplantı Yeri: Vakıf Merkezi (Talat paşa bulvarı Erzurum sokak 6/A Altındağ/Ankara)

Toplantı Tarihi:19.03.2017 saat 12:00

Açılış ve saygı duruşu yapıldı, 28 asil, 15 vekil üye katıldı

Divan başkanlığına Rahmi SAYIN ve Hamit EMEN ’in önerisiyle Emin SÖNMEZ kâtip üyeliklere Hüseyin İBA, Ahmet GENCAY seçildiler.

Yönetim Kurulu Başkanı Nusret GÜNAY açılış konuşması yaptı vakıf hakkında bilgi verdi.

2015-2016 yılları Yönetim Kurulu Faaliyet raporu Hamit EMEN tarafından okundu.

“              Değerli Üyelerimiz:

Vakfımız 12. olağan genel kuruluna hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Vakfımız kuruluş amacına uygun faaliyetlerinde bulunma azmimiz devam etmektedir.

Bu amaçla Vakfımız,

1 – 2015 yılında 20, 2016 yılında 19 Üniversite öğrencimize Burs/Kredi verilmiştir.  Halen Burs/Kredilerin verilmesine devam edilmektedir.

2 – Hemşerilerimizi bilgilendirmek amacıyla 265 kişiye SMS hizmetinin verilmesine devam edilmektedir, resmi web sitemizden üye olup hizmet talep edenlerde ilave edilmektedir.

3 – Vakfımız merkezinde, Cuma toplantılarımız ve Bayramlaşmalarımız yapılmaktadır.

4 – “www.gesivakfi.org “ adresli vakfımızın resmi Internet sitesi güncellenerek hizmetlerine devam etmektedir.

5 – 2015 yılında Vakfımız tarafından Güneydoğu Anadolu gezisi organize edilmiştir.

6 – 2015 yılında Vakfımıza sosyal etkinlik(yemekli toplantı) yapılmıştır.

7 – 2015 yılında Gesi Kuzey Mahallede Kargır ev bağışı alındı. (Mehmet DİLEK tarafından)

8 – 2015 yılında Gesi Güney Mahallede Kargır ev bağışı alındı. (Şakir ÖZALP tarafından)

9 – 2015 Yılı Takvimi(gemici tipi) yaptırıldı, dağıtıldı.

10 – 2015-2016 yıllarında Vakfımız Öz kaynakları 68.500,00 TL atış göstermiştir. 2016 yılı sonu itibarıyla öz kaynaklarımız toplamı 312.778,46 TL dir.

Vakfımızı kuruluş amacına uygun yönetmek biz yönetim kurulu üyelerinin önceliğidir. Bu amaçla siz değerli üyelerimizin katkılarının devamı ile çıtayı yükseltme çabasındayız.

Yönetim kurulumuz adına hepinizi saygıyla selamlarım.  “

Yönetim kurulu faaliyetleri oy birliğiyle ibra edildi.

2015-2016 Yılları Denetim Kurulu raporu Hüsnü EROL tarafından okundu

      “    25.02.2017 Tarihinde yapılan denetim kurulu toplantısında aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

          a) Tüm kayıtlar uygun ve gününde yapılmıştır.

          b) İşletme defteri gününde tasdik ettirilmiş ve kayıtlar gününde işlenmiştir.

          c)Tüm bağış ve faiz gelirleri muntazaman deftere yazılmıştır.

          d)2016 yılı sonu itibarıyla toplam mal varlığının 312.778,46TL ye ulaştığı,

          e)Vakfımızın mülkiyetinde olan gayrimenkul ile ilgili emlak vergisinin zamanında ödendiği tespit edilmiştir.

       Değerli çalışmalarından dolayı tüm yönetim kurulu üyelerine tebrik ve teşekkürlerimizi Huzurunuzda sunmayı bir borç biliriz. 25.02.2017

  DENETİM KURULU ÜYELERİ: Emin SÖNMEZ, Hüsnü EROL, Ahmet KUMBARA         “

Denetim Kurulu raporu oy birliğiyle ibra edildi.

Divan başkanı tarafından lehte ve aleyhte fikir ve düşüncesi olanlara söz verilmesi istendi.

Hamit EMEN vakıf burslarının krediye dönüştüğünü ve geri dönüş ödemelerinin yapıldığını ifade etti.

2017 tahmini bütçe raporu okundu 46.000,00TL bütçe sunuldu fasıllar arasında aktarma yetkisi Yönetim kuruluna verildi. Tahmini bütçe oybirliğiyle kabul edildi.

2018 yılı için bütçe limitini %20 artırma yetkisi Yönetim kuruluna verildi.

Yönetim ve denetim kurulları seçimine geçildi, Ahmet EROL, Hüseyin ELGÜN, Hüseyin İBA öneride bulundu

DİVAN BAŞKANLIĞINA

Vakfımızın Yönetim ve denetim kurulu üyelikleri için aşağıda isimleri yazılı şahısları öneriyoruz.

Saygılarımızla.

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYE ADAYLARI         YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI

Nusret GÜNAY                                                                                  Mehmet ARGÜÇ

Hamit EMEN                                                                                     Hüseyin İBA

M.Rahmi SAYIN                                                                              Mustafa TOPGÜL

Yücel TÜFEKCİOĞLU                                                                    Mustafa ALGÜR

Ahmet KARABEY                                                                            Ahmet GENCAY

Mehmet DİLEK                                                                                Şükrü ELİBÜYÜK

Hasan MÜHÜRDAROĞLU                                                            Ali TÜFEK

DENETİM KURULU ASİL ÜYE ADAYLARI         DENETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI

Hüsnü EROL                                                                                     Mustafa GÜNAY

Ahmet KUMBARA                                                                          Sedat İLDAŞ

Emin SÖNMEZ                                                                                 Ahmet EROL

Önerilen liste oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı 13:40 da sona erdi.

Son Haberler

Vakfımız İletişim Bilgileri

Adres :Talatpaşa Bulvarı
            Erzurum Sokak  No:6/A.
           Posta.kodu:06230 
           Hamamönü /ANKARA
Tel   : 0 312 324 10 65
web : gesivakfi.org 

Vakfımız Hesap Bilgileri

 
TC Ziraat Bankası
Hamamönü Şubesi
Şube Kodu : 706
Hesap No   : 3429780-5002
IBAN :TR34 0001 0007 0603 4297 8050 02
 
Posta Çeki
Hesap No: 8721222
Gesi Kalkındırma ve Yardımlaşma Vakfı